Szkolenia okresowe BHP są kluczowym elementem utrzymania bezpiecznych warunków pracy oraz spełnienia wymogów prawnych. Poprzez regularne szkolenia pracownicy są lepiej przygotowani do identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Kto odpowiada za przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP?

Na podstawie działu X Kodeksu Pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest odpowiednie przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Szczegółowo reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy pamiętać, że każde szkolenie okresowe BHP odbywa się w czasie pracy pracownika i na koszt pracodawcy.

Kto musi przechodzić szkolenie okresowe BHP?

Szkolenie okresowe BHP powinni odbyć wszyscy pracownicy. W Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  określono rodzaje szkoleń z podziałem na stanowiska:

  • dla stanowisk kierowniczych,
  • dla stanowisk administracyjno-biurowych,
  • dla stanowisk robotniczych,
  • dla stanowisk inżynieryjno-technicznych.

Częstotliwość szkoleń okresowych BHP

Nowozatrudniony pracownik na stanowisku innym niż kierownicze powinien przejść szkolenie okresowe BHP nie później niż w ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
Nowozatrudniony pracownik na stanowisku kierowniczym powinien przejść szkolenie okresowe BHP nie później niż w ciągu 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Po pierwszym szkoleniu okresowym BHP, następne szkolenie wg rozporządzenia powinno odbyć się nie później niż za:

  • 5 lat – dla stanowisk kierowniczych,
  • 6 lat – dla stanowisk administracyjno-biurowych,
  • 3 lata – dla stanowisk robotniczych, (1 rok – dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne)
  • 5 lat – dla stanowisk inżynieryjno-technicznych.

Kto może prowadzić szkolenie okresowe BHP?

Do przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP niezbędny jest odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie, umiejętności i przygotowanie dydaktyczne. Do efektywnego szkolenia okresowego niezbędne jest również przygotowanie odpowiedniego programu szkolenia, a także właściwy przebieg i sporządzenie stosownej dokumentacji.

Cel szkolenia wstępnego?

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt