Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej jest istotnym elementem programu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który pozwala pracownikom na podniesienie świadomości na temat zagrożeń pożarowych oraz przygotowanie ich do skutecznego reagowania w przypadku wystąpienia pożaru. Pracodawcy są zobowiązani do regularnego organizowania szkoleń PPOŻ dla swoich pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej dopasowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników i warunków obiektu.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym prawidłowego postępowania w razie powstania pożaru oraz praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Kto przeprowadza szkolenie?

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej są prowadzone przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy na co dzień biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Program szkolenia

Część teoretyczna:

  • aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej – obowiązki pracodawcy i pracownika
  • podstawowe informacje dotyczące procesu spalania
  • rodzaje pożarów
  • zagrożenia pożarowe
  • przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania ich
  • podręczny sprzęt gaśniczy
  • wykrywanie, alarmowanie i gaszenie pożaru
  • zasady ewakuacji

Część praktyczna:

Praktyczne gaszenie kontrolowanego pożaru, przy użyciu podręcznego sprzętu ppoż. (każdy uczestnik szkolenia ma możliwość użycia gaśnicy, hydrantu), nauka posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wpojenie zasad bezpiecznej pracy.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt