Pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę (lub osoby) do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Aby wyznaczone osoby posiadały kompetencje z zakresu udzielania pierwszej pomocy oferujemy szkolenia praktyczne.

Natychmiastowa pomoc może uratować życie. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie ratowania życia w sytuacji zagrożenia pozwala właściwie zareagować, gdy zajdzie taka konieczność.

Kto powinien posiadać przeszkolenie z pierwszej pomocy?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, określa ze nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych powinni przechodzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy nie rzadziej niż co 5 lat.

Każdy pracownik wyznaczony przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy powinien zostać przeszkolony.

Dlaczego trzeba udzielać pierwszej pomocy?

Art. 163 Kodeksu Karnego mówi o tym, że osoba, która nie udzieli pierwszej pomocy człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dlaczego warto szkolić pracowników praktyczne?

Szkolenia praktyczne pozwalają przygotować pracowników do działań podczas wypadków przy pracy oraz w sytuacji zagrożenia życia , które mogą wydarzyć się w pracy.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt