Pracownik który uległ wypadkowi ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to zdarzenie pracodawcy. Wtedy pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie i sporządza dokumentacje wypadkową. Ma na to określony w przepisach czas.

Definicja wypadku przy pracy!

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Kiedy należy wdrożyć postępowanie powypadkowe?

Procedurę powypadkową uruchamia niezwłoczne zgłoszenie wypadku przez poszkodowanego swojemu przełożonego, jeśli pozwala na to jego stan zdrowia.
Zgłoszenie wypadku przez pracownika zobowiązuje pracodawcę do  powołania zespołu powypadkowego i sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Zespół powypadkowy!

Zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę to zespół minimum 2 osobowy. W skład zespołu wchodzi pracownik służby BHP (przewodniczący komisji) oraz przedstawiciel pracowników. Jeśli zakład nie ma obowiązku posiadania etatowej służby BHP to rolę przewodniczącego może przejąć specjalista ds. BHP z firmy świadczącej usługi BHP.

Zadania zespołu powypadkowego!

Zadaniem zespołu powypadkowego jest zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie protokołu wypadkowego wraz z załącznikami. A także uzupełnienie statystycznej karty wypadku w portalu GUS.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt