Koordynacja pomiarów czynników szkodliwych jest istotnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który ma na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników poprzez skuteczne monitorowanie i kontrolowanie czynników szkodliwych.

Kiedy należy wykonać pomiary

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary.

Kto wykonuje pomiary

Pomiary powinno wykonać akredytowane laboratorium, które sporządza odpowiedni protokół z pomiarów.

Co zrobić z protokołem z pomiarów

Protokół należy przechowywać w dokumentacji BHP. Z wynikami pomiarów trzeba zapoznać pracowników oraz uzupełnić rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Jednocześnie należy zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego o wyniki pomiarów.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt