Ocena ryzyka zawodowego jest wymagana przez przepisy prawne i stanowi istotny element zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Regularne przeprowadzanie oceny ryzyka pozwala na utrzymanie bezpiecznych warunków pracy oraz minimalizację ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to dokument, który zawiera ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na danym stanowisku oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. Zadaniem oceny ryzyka zawodowego jest informowanie pracowników o ryzyku zawodowym jakie wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Kiedy wymagana jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy jest wymagana w momencie zatrudnienia chociaż jednego pracownika przez pracodawcę

Na czym polega przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to nic innego jak przyjrzenie się wykonywanej pracy na danym stanowisku i identyfikacja wszystkich potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić zarówno podczas wykonywania pracy jak i w samym miejscu pracy. Następnie dokonywana jest analiza możliwości obniżenia ryzyka wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń (np. poprzez użycie odpowiednich środków ochrony indywidualnej). Należy pamiętać o tym, aby regularnie aktualizować ocenę ryzyka zawodowego – przede wszystkim w momencie zmiany warunków pracy na danym stanowisku.

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

Zgodnie z przepisami obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Do tego celu może powołać zespół odpowiednio wykwalifikowanych osób, w skład którego powinien wchodzić specjalista ds. BHP. Jeżeli w zakładzie nie ma etatowej służby BHP, wówczas ocenę ryzyka zawodowego można zlecić firmie świadczącej usługi BHP.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt