Obowiązkiem pracodawcy jest pisemne wyznaczenie upoważnionej osoby do reprezentowania go w czasie kontroli PIP, PIS, PSP w przypadku, gdy jest on nieobecny. Upoważnienie do reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli PIP, PIS, PSP może być wydane pracownikowi przedsiębiorstwa. Wykonanie czynności reprezentowania pracodawcy w czasie tej kontroli może być również zlecone firmie zewnętrznej.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt