Organizujemy oraz zapewniamy kompleksową dokumentację w zakresie próbnych ewakuacji z zawiadomieniem właściwej Komendy Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Próbna ewakuacja obiektu – rozporządzenie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719) właściciele lub zarządcy obiektu przeznaczonego dla ponad pięćdziesięciu osób będących jego stałymi użytkownikami powinni co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Przepisy o ćwiczeniach przeciwpożarowych mają jeszcze bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników. Mowa tutaj w szczególności o takich miejscach, jak szkoły, przedszkola, internaty czy domy studenckie. W tych miejscach praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji jest wymagane co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt