Jeden z naszych współpracowników jest również Funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu zakładu do kontroli  Państwowej Straży Pożarnej.

Dla tego warto nawiązać z nami współpracę. Przygotujemy zakład oraz niezbędną dokumentacje do kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

Kiedy przeprowadzana jest kontrola zakładu przez PSP?

Kontrola Państwowej Straży Pożarnej w zakładzie zazwyczaj jest kontrolą wcześniej zapowiedzianą. Funkcjonariusz PSP, według przepisów, ma obowiązek z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (w nagłych przypadkach 3-dniowym) powiadomić przedsiębiorcę o nadchodzącej wizycie. W ciągu tych dni istnieje możliwość odpowiedniego przygotowania miejsca pracy tak, by uniknąć nieprzyjemności.

Wymagane dokumenty podczas kontroli z PSP

  1. Projekt budowlany.
  2. Protokoły ze sprawdzenia urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego.
  3. Protokoły z czyszczenia przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
  4. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
  5. Zaświadczenie o zapoznaniu pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
  6. Powiadomienie właściwego miejscowo komendanta PSP o terminie praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji. Protokół z przeprowadzonej próbnej ewakuacji.
  7. Ocena zagrożenia wybuchem (jeśli jest wymagana).
  8. Deklaracje zgodności i certyfikaty okładzin sufitów, ścian i podłóg są dopuszczone do stosowania w obiekcie w myśl przepisów przeciwpożarowych.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt