Stały nadzór PPOŻ odnosi się zazwyczaj do regularnych kontroli i inspekcji przeprowadzanych przez wykwalifikowane osoby. Celem tych kontroli jest zapewnienie, że obiekty spełniają wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone w przepisach prawa, co ma na celu minimalizację ryzyka wybuchu pożaru oraz zminimalizowanie szkód w przypadku jego wystąpienia. Stały nadzór PPOŻ jest więc istotnym elementem systemu zapobiegania pożarom i ochrony życia oraz mienia.

Stały nadzór PPOŻ

Czym jest stały nadzór ppoż.?

Nadzorowanie obiektu pod kątem warunków ochrony przeciwpożarowej. Na bieżąco zgłaszane są nieprawidłowości stanu budynków oraz ich elementów z dokumentacją techniczno-budowlaną oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Zwracana jest uwaga na wszystkie uchybienia związane z prowadzonym procesem produkcyjnym, technologicznym, magazynowaniem materiałów niebezpiecznych i eksploatacją maszyn. Opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto planowanie i przeprowadzenie szkolenia z ochrony przeciwpożarowej dla pracowników wraz z ewakuacjami próbnymi obiektów.

Kto dokonuje nadzoru ppoż?

Nadzór ppoż mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające niezbędne kwalifikacje: inżynierowie pożarnictwa, osoby posiadające uprawnianie inspektora ochrony przeciwpożarowej czy kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa. Wszystkie aspekty z tym związane, reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Brak stosownych kwalifikacji uniemożliwia dokonywanie wiarygodnych i legalnych nadzorów ppoż

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt