Audyt BHP jest istotnym narzędziem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie, pozwalającym na identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń oraz poprawę skuteczności procedur i środków bezpieczeństwa. Regularne przeprowadzanie audytów BHP pomaga utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy i spełnić wymogi prawne.

Na czym polega audyt BHP?

Konsekwencją nieprzestrzegania przepisów BHP mogą być duże kary finansowe, zwłaszcza jeśli wynikiem tych uchybień zdarzy się wypadek. Audyt BHP to kompleksowy proces oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy, który ma na celu identyfikację zagrożeń oraz poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. Ponadto na podstawie audytu pracodawca jest w stanie ocenić warunki pracy panujące w jego firmie. Taka ocena pozwoli pracodawcy podjąć decyzje aby wyeliminować zagrożenia związane z występowaniem wypadków.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt BHP?

Profesjonalnie przeprowadzony audyt BHP pozwala pracodawcy dostosować zakład do obecnie obowiązujących przepisów. Ponadto identyfikacja uchybień pozwoli wyeliminować, albo przynajmniej ograniczy zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy obniżając prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku przy pracy.

Kto może przeprowadzić Audyt BHP?

Audyt BHP mogą przeprowadzić zewnętrzne firmy świadczące usługi BHP. Firmy specjalizujące się w doradztwie BHP. Co może być korzystne dla uzyskania obiektywnej oceny stanu BHP oraz zaleceń dotyczących jego poprawy.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt