Audyt PPOŻ jest to raport zawierający analizę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku, ewentualne niezgodności z obowiązującymi przepisami oraz zalecenia i rozwiązania dotyczące poprawy bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki audytowi PPOŻ możliwe jest skuteczne zapobieganie pożarom, minimalizacja ryzyka dla pracowników oraz ograniczenie strat materialnych w przypadku ewentualnego wystąpienia pożaru.

Kto przeprowadza Audyt PPOŻ.?

Audyt PPOŻ jest wykonany przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy na co dzień biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Czym jest audyt PPOŻ.?

To analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Opracowany raport opisuje nieprawidłowości związane z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Zawiera wskazówki poprawiające bezpieczeństwo pożarowe oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Zakres audytu PPOŻ.

Zakres i sposób przeprowadzenia audytu zależy od charakteru obiektu pod względem sposobu użytkowania i przeznaczenia. Zazwyczaj sprawdzane są następujące rzeczy:
1. Kompletność dokumentacji.
2. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe oraz podręczny sprzęt gaśniczy.
3. Zawartość i aktualność instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
4. Terminy przeglądów urządzeń przeciwpożarowych, podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania w czasie pożaru.
5. Obecność i poprawność rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych.
6. Drogi pożarowe.
7. Warunki ewakuacji.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt