Dokumentacja BHP pełni ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz spełnieniu obowiązków prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Czym jest dokumentacja BHP?

Do dokumentacji BHP zaliczamy:

  • Ocena Ryzyka Zawodowego.
  • Roczna Analiza Stanu BHP.
  • Protokoły wypadków przy pracy wraz z załącznikami. Karty wypadków w drodze do pracy i z pracy.
  • Rejestry: szkoleń, czynników szkodliwych, wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy.
  • Wykaz procedur BHP.
  • Wykaz instrukcje BHP.

Częstotliwość aktualizacji dokumentacji BHP?

Dokumentacja BHP jest aktualizowana na bieżąco. Po każdej  aktualizacji oceny ryzyka zawodowego oraz zgłoszeniu wypadków i sporządzeniu dokumentacji. Po przeprowadzeniu pomiarów czynników szkodliwych, przeszkoleniu pracowników oraz utworzeniu nowy procedur i instrukcji.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt